7 bí quyết tay trắng vẫn có thể xây dựng sự nghiệp

Trong thời đại cạnh tranh khốc liệt, cung nhiều hơn cầu ngày nay, doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển, có những lúc cần phải dùng đến biện pháp “mất trước được sau”. Các doanh nghiệp cần có con mắt với tầm nhìn chiến lược sâu rộng, đừng vì tiếc một chút tài chính ban đầu mà bỏ qua lợi ích lâu dài. Chỉ cần “được” nhiều hơn “mất”,