Nhà hàng sẽ giảm nửa tiền cho khách tắt điện thoại khi ăn

Abu Ghosh không phải đầu tiên trên thế giới có ưu đãi dành cho người không dùng điện thoại, nhưng 50% là mức giảm hào phóng hơn cả. Năm ngoái, Eva tại Los Angeles (Mỹ) trừ 5% vào hóa đơn cho khách để điện thoại ở quầy trước khi vào bàn. Mới đây, một cửa hàng kh