Ý nghĩa và văn khấn Tết Trung Nguyên (Ngày Rằm Tháng 7)

c112919734554d01f34fa75c3.604x896.w.b Theo tín ngưỡng truyền thống của người Việt Nam Tiết Trung Nguyên là tiết của dịp ”Xá tội vong nhân” nơi Âm Phủ. Ý nghĩa: Theo tín ngưỡng truyền thống của người Việt Nam Tiết Trung Nguyên là tiết của dịp ”Xá tội vong nhân” nơi Âm Phủ. Người xưa cho rằng: Ngày Rằm tháng more »

Ý nghĩa và Văn Khấn Tết Trung Thu (Ngày Rằm Tháng 8)

c112919734554d01f34fa75c3.604x896.w.b Tết Trung Thu là tết được cử hành vào đêm Rằm tháng 8, tết này còn gọi là ”Tết Trông Trăng’. Ý nghĩa: Tục xưa truyền lại rằng: Vào một đêm rằm tháng 8 trăng sáng như gương, bầu trời bao la huyền ảo, nhà Vua nhìn lên trời và nảy ra ý muốn lên more »

Bài văn mẫu cúng gia tiên (Nhân lễ cúng Tân Gia)

c112919734554d01f34fa75c3.604x896.w.b Nam mô a di Đà phật! Nam mô a di Đà phật! Nam mô a di Đà phật! Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương Tín chủ (chúng) con là:………… Hôm nay là ngày….. tháng…… năm….., tín chủ con cùng gia đình mới dọn đến đây là: (địa chỉ) more »

Bài Văn khấn chúng sinh – Ngày Rằm tháng Bảy âm

c112919734554d01f34fa75c3.604x896.w.b Ngày rằm xá tội vong nhân hải hà. Bày lễ và cúng ngoài trời Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! – Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương, Con lạy Đức Phật Di Đà. Con lạy Bồ more »

Bài Văn khấn cho ngày Giỗ Đầu

c112919734554d01f34fa75c3.604x896.w.b Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! – Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. – Con kính lạy Đức Đương cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương. – Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo more »

Ý nghĩa và Văn khấn ngày Giỗ Thường

c112919734554d01f34fa75c3.604x896.w.b 1. Ý nghĩa: Ngày Giỗ Thường hay còn được gọi là “Cát Kỵ”, đó là ngày Giỗ của người quá cố kể từ năm thứ ba trở đi. Ngày giõ này của người quá cố sẽ được duy trì đến hết năm đời. Ngoài năm đời, người ta tn rằng vong linh người quá cố more »

Xem Ngày Nhanh – Tử Vi Hằng Ngày – Xem Ngày Tốt Xấu – Xem Phong Thủy