cửa hàng đá phong thủy phong thủy bàn làm việc

Tháng cô hồn kiêng đi đâu và làm gì?

19. Vào tháng này, người ta đều kiêng không làm những việc đại sự như làm nhà, cưới hỏi, chuyển nhà…vì cho rằng cuộc sống sau này dễ gặp nhiều tai ương.   Những người đi chơi đêm không được réo gọi tên nhau, nếu không ma quỷ sẽ ghi nhớ tên người được gọi, đó more »

Gương bát quái Thất Tinh Bắc Đẩu có ý nghĩa gì

Như tôi đã nói rõ phần trên thì những gương đó không phải hoàn toàn là xấu là dở hay do chất liệu…nhưng phương pháp thiết kế không còn hiện đại như bây giờ, ưa có sự hiểu nhầm với nhau khi treo trước cửa nhà, có sự từ trường và oai lực rất thấp… more »

Thẻ phép “Ấn phù mua bán may mắn” và “Gương 72 bùa chú” có điểm gì khác nhau?

Đã được các nghệ nhân Tây tạng trì chú khi trong lúc làm. Sau đó công việc cuối cùng là Trọng Hùng fengshui chỉ việc trì chú lần hai, khi gia chủ nào cần thỉnh pháp khí này thì phải đọc tên, sanh năm và địa chỉ chính gia chủ để cho Trọng Hùng khai more »