Sapa Jade Hill

Accor vận hành khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp gần 2.000 tỷ đồng tại Sapa

link nhà Từ tháng 11, dự án Sapa Jade Hill trở thành một trong những khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp do Accor quản lý. Đồng thời, đơn vị này sẽ đưa sản phẩm này vào chuỗi trao đổi kỳ nghỉ tiêu chuẩn Accor trên toàn thế giới. Để tham gia vào chuỗi sản phẩm bất động sản more »