tỳ hưu phong thủy phong thủy phòng vệ sinh

Thẻ phép “Ấn phù mua bán may mắn” và “Gương 72 bùa chú” có điểm gì khác nhau?

Đã được các nghệ nhân Tây tạng trì chú khi trong lúc làm. Sau đó công việc cuối cùng là Trọng Hùng fengshui chỉ việc trì chú lần hai, khi gia chủ nào cần thỉnh pháp khí này thì phải đọc tên, sanh năm và địa chỉ chính gia chủ để cho Trọng Hùng khai more »

Gương Cửu long bát cát tường có ý nghĩa gì

– Mặt sau:  Có khắc chữ ÁN MA NI BÁT DI HỒNG (theo chữ Phạn Cổ ngữ). Gồm có 8 món pháp khí mang lại sự bình an, thịnh Vượng tài lộc, trừ tà ma quỷ dữ, mang lại sự yên lành trong gia đình. Trong hình gồm có 8 món và có ý nghĩa như more »