xem ngày giờ sinh

Quẻ Quan Âm: Quẻ Tần Bại Cầm Tam Tướng

Quân Tần Bại Cầm Tam Tướng Đại quân nước Tần muốn lặng lẽ đánh úp nước Trịnh, nhưng nước Tấn sớm đã nhận được tin báo. Đại tướng nước Tấn là Tiên Chẩn cho rằng, đây là cơ hội tốt để đánh nước Tần, khuyên Tấn Tương Công mới lên ngôi cho chặn đánh ờ núi Hào Sơn. Tấn Tương công more »

Xem ngày giờ sinh cho người Tuổi Dần

Tuổi Dần sinh vào giờ nào thì tốt? Trong 12 tháng của năm Dần, tùy vào giờ sinh của mỗi người theo âm lịch. Mà có vận số tốt xấu khác nhau. Sinh giờ Tý (23-1h): Người tuổi Dần sinh giờ này nên cẩn trọng khi tiến hành công việc, tuyệt đối không được nóng vội. Sinh giờ Sửu (1-3h): Nhờ có sao more »

Xem ngày giờ sinh cho người Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ sinh vào giờ nào thì tốt? Trong 12 tháng của năm Tỵ, tùy vào giờ sinh của mỗi người theo âm lịch. Mà có vận số tốt xấu khác nhau.   Sinh giờ Tý (23-1h): Tý mệnh Thủy khắc Tỵ mệnh Hỏa. Người sinh giờ này cuộc đời gặp không ít trở ngại, tuy gặp nguy hiểm nhưng nhờ có sao more »

Xem ngày giờ sinh cho người Tuổi Thìn

Tuổi Thìn sinh vào giờ nào thì tốt? Trong 12 tháng của năm Thìn, tùy vào giờ sinh của mỗi người theo âm lịch. Mà có vận số tốt xấu khác nhau. Sinh giờ Tý (23-1h): Gặp vận số tam hợp Thân – Tý – Thìn, nên sự nghiệp thuận lợi, mọi sự cát tường. Tuy đôi lúc bị tiểu nhân phá hoại more »

Xem ngày giờ sinh cho người Tuổi Mùi

Tuổi Mùi sinh vào giờ nào thì tốt? Trong 12 tháng của năm Mùi, tùy vào giờ sinh của mỗi người theo âm lịch. Mà có vận số tốt xấu khác nhau. Sinh giờ Tý (23-1h): Mùi mệnh Thổ khắc chế Tý mệnh Thủy. Người tuổi Mùi sinh giờ này có số bị hao tài nhưng may nhờ sao Nguyệt Đức chiếu mệnh more »

Xem ngày giờ sinh cho người Tuổi Thân

Tuổi Thân  sinh vào giờ nào thì tốt? Trong 12 tháng của năm Thân, tùy vào giờ sinh của mỗi người theo âm lịch. Mà có vận số tốt xấu khác nhau. Sinh giờ Tý (23-1h): Thân mệnh Kim sinh Tý mệnh Thủy. Người sinh giờ này hay bị tiểu nhân quấy rối, sự nghiệp tuy có phát đạt nhưng chức vị bị more »