Tăng diện tích đất ở trong khu tái định cư dự án cầu Nhật Tân

Các ô chức năng khác không nằm trong ranh giới điều chỉnh cục bộ và nội dung quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật giữ nguyên theo Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500).

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội vừa ký quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết lô đất A-3 và G-6 trong Quy hoạch chi tiết Khu tái định cư phục vụ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cầu Nhật Tân, đường 5 kéo dài và các dự án phát triển đô thị tại xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, Hà Nội.

1 62240 Tăng diện tích đất ở trong khu tái định cư dự án cầu Nhật Tân

Theo đó, điều chỉnh lô đất cây xanh, thể dục thể thao đơn vị ở – ký hiệu A-3 sang chức năng đất đường nhánh và đất nhà ở thấp tầng hiện có; điều chỉnh một phần lô đất công trình công cộng đơn vị ở, ký hiệu C-4 sang chức năng đất đường nhánh, phần còn lại vẫn giữ chức năng là đất công trình công cộng đơn vị ở; điều chỉnh một phần lô đất ở thấp tầng (cải tạo, chỉnh trang), ký hiệu G-6 sang chức năng đất đường nhánh, phần còn lại vẫn giữ chức năng là đất thấp tầng (cải tạo, chỉnh trang); đất ở thấp tầng (cải tạo, chỉnh trang) bao gồm các công trình nhà dân hiện có được cải tạo hoặc xây dựng lại; đất sân đường, lối vào nhà.

Các ô chức năng khác không nằm trong ranh giới điều chỉnh cục bộ và nội dung quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật giữ nguyên theo Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500).

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>